Na czym polega współczesna rehabilitacja pulmonologiczna i jakie są jej cele?

Współczesną rehabilitację pulmonologiczną cechuje kompleksowość,interdyscyplinarność i indywidualizacja działań.

Do jej celów należy zaliczyć:

  • kontrolowanie, zmniejszanie i, jeśli to możliwe, odwracanie zjawisk fizjopatologicznych i psychopatologicznych występujących u chorych na choroby układu oddechowego
  • przywrócenie choremu optymalnej sprawności czynnościowej i funkcjonalnej, na jaką pozwalają występujące u niego zmiany w układzie oddechowym i jego ogólna sytuacja życiowa
  • wydłużenie czasu przeżycia chorych i jednoczesna poprawa jego jakości…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prof. dr hab. med. Adam Antczak

Prywatny gabinet specjalistyczny
ul.Marysińska 117
91-849 Łódź
www.adamantczak.pl

Dr hab. med. Wojciech J. Piotrowski

Prywatny gabinet specjalistyczny
ul. Piotrkowska 121
90-430 Łódź
www.pulmnolog.net