Jakie są kryteria kwalifikacji chorego do programu rehabilitacji pulmonologicznej?

Posts Tagged With 'pulmonologia'

gru  11

Jakie są kryteria kwalifikacji chorego do programu rehabilitacji pulmonologicznej?

Rehabilitację pulmonologiczną należy rozpocząć od wizyty u Pulmonologa w jak najwcześniejszym stadium choroby, ale zaleca się ją także u osób w końcowym stadium choroby płuc oraz u chorych z ciężkim upośledzeniem czynnościowym. Wczesne wykrywanie oraz zapobieganie należy także do działań programowych rehabilitacji.   Do kryteriów kwalifikacji i doboru chorych do...

Posted by admin   No Comments »
gru  11

Jakie są podstawowe składowe programu rehabilitacji pulmonologicznej?

Pierwszy element niezbędny do realizacji programu rehabilitacji pulmonologicznej stanowi badanie przeprowadzone przez wielodyscyplinarny zespół. Powinno ono obejmować wywiad chorobowy i badanie przedmiotowe oraz badania diagnostyczne konieczne do ustalenia rozpoznania, nasilenia objawów i stopnia zaawansowania choroby. Należy ponadto określić stan odżywienia, możliwości i zakres...

Posted by admin   No Comments »

Prof. dr hab. med. Adam Antczak

Prywatny gabinet specjalistyczny
ul.Marysińska 117
91-849 Łódź
www.adamantczak.pl

Dr hab. med. Wojciech J. Piotrowski

Prywatny gabinet specjalistyczny
ul. Piotrkowska 121
90-430 Łódź
www.pulmnolog.net