Jak obecnie definiuje się rehabilitację pulmonologiczną?

Współczesne podejście do rehabilitacji pulmonologicznej wykracza znacznie poza schematyczne i obiegowe pojmowanie
jej jako wyłącznie kinezyterapii czy fizjoterapii oddechowej.

Według American College of Chest Physicians „rehabilitację pulmonologiczną można określić jako sztukę postępowania
medycznego, polegającą na umiejętności opracowania indywidualnego i wielospecjalistycznego programu obejmującego
dokładne rozpoznanie, leczenie, wsparcie psychologiczne i edukację”.

Na uwagę zasługuje także definicja opracowana w Concord w Kalifornii: „Rehabilitacja pulmonologiczna jest ratującą życie drogą pomiędzy bezruchem a aktywnością, izolacją a zaangażowaniem w życie społeczności, depresją a nadzieją, a także pomiędzy pozostawaniem w roli obserwatora a aktywnym w nim uczestniczeniem”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prof. dr hab. med. Adam Antczak

Prywatny gabinet specjalistyczny
ul.Marysińska 117
91-849 Łódź
www.adamantczak.pl

Dr hab. med. Wojciech J. Piotrowski

Prywatny gabinet specjalistyczny
ul. Piotrkowska 121
90-430 Łódź
www.pulmnolog.net