Jakie są kryteria kwalifikacji chorego do programu rehabilitacji pulmonologicznej?

Posts Tagged With 'program rehabilitacja'

gru  11

Jakie są podstawowe składowe programu rehabilitacji pulmonologicznej?

Pierwszy element niezbędny do realizacji programu rehabilitacji pulmonologicznej stanowi badanie przeprowadzone przez wielodyscyplinarny zespół. Powinno ono obejmować wywiad chorobowy i badanie przedmiotowe oraz badania diagnostyczne konieczne do ustalenia rozpoznania, nasilenia objawów i stopnia zaawansowania choroby. Należy ponadto określić stan odżywienia, możliwości i zakres...

Posted by admin   No Comments »

Prof. dr hab. med. Adam Antczak

Prywatny gabinet specjalistyczny
ul.Marysińska 117
91-849 Łódź
www.adamantczak.pl

Dr hab. med. Wojciech J. Piotrowski

Prywatny gabinet specjalistyczny
ul. Piotrkowska 121
90-430 Łódź
www.pulmnolog.net