Jakie są kryteria kwalifikacji chorego do programu rehabilitacji pulmonologicznej?

Posts Tagged With 'współczesna rehabilitacja'

gru  11

Na czym polega współczesna rehabilitacja pulmonologiczna i jakie są jej cele?

Współczesną rehabilitację pulmonologiczną cechuje kompleksowość,interdyscyplinarność i indywidualizacja działań. Do jej celów należy zaliczyć: kontrolowanie, zmniejszanie i, jeśli to możliwe, odwracanie zjawisk fizjopatologicznych i psychopatologicznych występujących u chorych na choroby układu oddechowego przywrócenie choremu optymalnej sprawności czynnościowej i...

Posted by admin   No Comments »

Prof. dr hab. med. Adam Antczak

Prywatny gabinet specjalistyczny
ul.Marysińska 117
91-849 Łódź
www.adamantczak.pl

Dr hab. med. Wojciech J. Piotrowski

Prywatny gabinet specjalistyczny
ul. Piotrkowska 121
90-430 Łódź
www.pulmnolog.net