Jakie są kryteria kwalifikacji chorego do programu rehabilitacji pulmonologicznej?

Rehabilitację pulmonologiczną należy rozpocząć od wizyty u Pulmonologa w jak najwcześniejszym stadium choroby, ale zaleca się ją także u osób w końcowym stadium choroby płuc oraz u chorych z ciężkim upośledzeniem czynnościowym. Wczesne wykrywanie oraz zapobieganie należy także do działań programowych rehabilitacji.

 

  • Do kryteriów kwalifikacji i doboru chorych do rehabilitacji pulmonologicznej należą:
  • pogorszenie jakości życia
  • wystąpienie zaburzeń czynności płuc oraz spadek utlenowania krwi tętniczej
  • ograniczenie aktywności fizycznej oraz zmniejszenie zdolności do wykonywania zawodu lub kontynuowania nauki
  • zależność od innych osób w wykonywaniu codziennych czynności życiowych
  • konieczność częstszych wizyt lekarskich i hospitalizacji
  • wystąpienie zaburzeń psychospołecznych (lęku, niepokoju, depresji, izolacji społecznej)
  • motywacja do rehabilitacji

Chorych na POChP kwalifikuje się do uczestnictwa w programach rehabilitacji pulmonologicznej, jeśli mimo optymalnego leczenia utrzymuje się u nich duszność, a zmniejszona tolerancja wysiłku ogranicza codzienną aktywność życiową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prof. dr hab. med. Adam Antczak

Prywatny gabinet specjalistyczny
ul.Marysińska 117
91-849 Łódź
www.adamantczak.pl

Dr hab. med. Wojciech J. Piotrowski

Prywatny gabinet specjalistyczny
ul. Piotrkowska 121
90-430 Łódź
www.pulmnolog.net