Jakie są podstawowe składowe programu rehabilitacji pulmonologicznej?

Pierwszy element niezbędny do realizacji programu rehabilitacji pulmonologicznej stanowi badanie przeprowadzone przez wielodyscyplinarny zespół. Powinno ono obejmować
wywiad chorobowy i badanie przedmiotowe oraz badania diagnostyczne konieczne do ustalenia rozpoznania, nasilenia objawów i stopnia zaawansowania choroby. Należy
ponadto określić stan odżywienia, możliwości i zakres wykonywania czynności dnia codziennego (w tym samodzielności ich wykonywania oraz stopnia zależności od innych osób), zdolność i motywację do realizowania wytyczonych celów w programie, a także dokonać oceny psychospołecznej. Niezmiernie ważną składową programu jest edukacja
chorego i jego rodziny, obejmująca: informacje na temat metod i technik udrożnienia drzewa oskrzelowego, naukę właściwego stosowania leków wziewnych, zasady prowadzenia
ćwiczeń oraz korzystania z aparatury pomocniczej, a także zalecenia dotyczące sposobu wykonywania czynności dnia codziennego i oszczędzania energii. Program edukacji
obejmuje także zasady właściwego odżywiania oraz naukę samodzielnej oceny i radzenia sobie z objawami.

Do pozostałych elementów programu rehabilitacji pulmonologicznej należą: ćwiczenia oddechowe i ogólnousprawniające, odzwyczajanie od palenia tytoniu, wsparcie psychologiczne i interwencje psychospołeczne.

Trening ogólnousprawniający i ogólnokondycyjny jest równie ważnym elementem rehabilitacji pulmonologicznej, jak ćwiczenia oddechowe. Jego zaletą jest także łatwość i dostępność stosowanych metod. Najprostsze z nich to: trening marszowy i trening na cykloergometrze rowerowym oraz ćwiczenia kończyn górnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prof. dr hab. med. Adam Antczak

Prywatny gabinet specjalistyczny
ul.Marysińska 117
91-849 Łódź
www.adamantczak.pl

Dr hab. med. Wojciech J. Piotrowski

Prywatny gabinet specjalistyczny
ul. Piotrkowska 121
90-430 Łódź
www.pulmnolog.net