Jakie są kryteria kwalifikacji chorego do programu rehabilitacji pulmonologicznej?
gru  11

Jakie są kryteria kwalifikacji chorego do programu rehabilitacji pulmonologicznej?

Rehabilitację pulmonologiczną należy rozpocząć od wizyty u Pulmonologa w jak najwcześniejszym stadium choroby, ale zaleca się ją także u osób w końcowym stadium choroby płuc oraz u chorych z ciężkim upośledzeniem czynnościowym. Wczesne wykrywanie oraz zapobieganie należy także do działań programowych rehabilitacji.   Do kryteriów kwalifikacji i doboru chorych do...

Posted by admin   No Comments »
gru  11

Kiedy najlepiej rozpocząć rehabilitację pulmonologiczną: w początkowym okresie czy w zaawansowanym stadium choroby układu oddechowego?

Program rehabilitacji pulmonologicznej najlepiej rozpocząć wówczas, gdy choroba układu oddechowego nie jest zbyt zaawansowana. Możliwe jest wtedy poprawienie sprawności chorego w późniejszym okresie choroby, kiedy rozwija się niewydolność oddechowa. Trzeba jednak podkreślić, że korzyści z rehabilitacji pulmonologicznej odnoszą także chorzy w bardzo zaawansowanym stadium...

Posted by admin   No Comments »
gru  11

Jakie są podstawowe składowe programu rehabilitacji pulmonologicznej?

Pierwszy element niezbędny do realizacji programu rehabilitacji pulmonologicznej stanowi badanie przeprowadzone przez wielodyscyplinarny zespół. Powinno ono obejmować wywiad chorobowy i badanie przedmiotowe oraz badania diagnostyczne konieczne do ustalenia rozpoznania, nasilenia objawów i stopnia zaawansowania choroby. Należy ponadto określić stan odżywienia, możliwości i zakres...

Posted by admin   No Comments »
gru  11

Na czym polega współczesna rehabilitacja pulmonologiczna i jakie są jej cele?

Współczesną rehabilitację pulmonologiczną cechuje kompleksowość,interdyscyplinarność i indywidualizacja działań. Do jej celów należy zaliczyć: kontrolowanie, zmniejszanie i, jeśli to możliwe, odwracanie zjawisk fizjopatologicznych i psychopatologicznych występujących u chorych na choroby układu oddechowego przywrócenie choremu optymalnej sprawności czynnościowej i...

Posted by admin   No Comments »
gru  11

Jak obecnie definiuje się rehabilitację pulmonologiczną?

Współczesne podejście do rehabilitacji pulmonologicznej wykracza znacznie poza schematyczne i obiegowe pojmowanie jej jako wyłącznie kinezyterapii czy fizjoterapii oddechowej. Według American College of Chest Physicians „rehabilitację pulmonologiczną można określić jako sztukę postępowania medycznego, polegającą na umiejętności opracowania indywidualnego i...

Posted by admin   No Comments »

Prof. dr hab. med. Adam Antczak

Prywatny gabinet specjalistyczny
ul.Marysińska 117
91-849 Łódź
www.adamantczak.pl

Dr hab. med. Wojciech J. Piotrowski

Prywatny gabinet specjalistyczny
ul. Piotrkowska 121
90-430 Łódź
www.pulmnolog.net